AYD 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Alışveriş merkezi sektörüne sorumlu liderlik yapma ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunma misyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) 16. Olağan Genel Kurulu Maslak Orjin Plaza’da gerçekleştirildi.

AYD 16. Olağan Genel Kurulu, 27 Şubat Salı günü yönetim kurulu üyeleri ve üye şirket temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Maslak Orjin Plaza’da gerçekleştirildi. Genel Kurul açılış konuşmasını yapan AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, sözlerine destekleri ve özverili çalışmaları için Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm AYD üyelerine teşekkürlerini sunarak başladı.

AYD’nin 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren ve sektör değerlendirmesi yapan Nuri Şapkacı şunları söyledi: “Hepinizin malumu olduğu üzere, devam eden savaşlar, enflasyon, artan belirsizlikler, iklim değişikliği gibi faktörler küresel büyümeyi baskı altında tutmuştur. Bununla birlikte sektörümüz, tüm olumsuz şartlara rağmen büyümesini sürdürmüştür. 2023 yılında alışveriş merkezlerinin metrekare cirosu bir önceki seneye göre nominal olarak %99,6 oranında artış göstermiş; ziyaretçi sayıları da aynı dönemde %12,7 oranında artmıştır. Ulaşılan bu büyüklükler, sektörümüzün değişen şartlara adaptasyon yeteneğini ve esnekliğini göstermektedir.” Son bir yıl zarfında, konut kira rejiminden ayrılan bir ticari gayrimenkul mevzuatının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yanında sözleşme serbestisinin daha fazla güvence altına alınmasının AYD’nin öncelik verdiği konuların başında geldiğini belirten Şapkacı, bu kapsamda Bakanlıklar, STK’lar ve benzeri kuruluşlar nezdinde sürdürülen temaslarla ticari gayrimenkulün tüm alanlarında yerli ve yabancı yatırımların artmasını hedeflediklerini vurguladı.

AYD’nin gelecek dönem vizyonu

Konuşmasında AYD’nin gelecek dönem çalışmaları hakkında da bilgi veren Nuri Şapkacı: “2024 yılında da derneğimizin öncelikli hedeflerinin başında AVM sektörünü ileriye taşımak için gelişmiş ülkelerde örneklerini gördüğümüz küresel uygulamaların ülkemize de uyarlanması gelmektedir. Yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve mevcut AVM’lerin günümüz şartlarına uygun olarak yenilenebilmesi için uygun yatırım ortamının oluşturulmasının yanı sıra dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve standardizasyon da yine ana gündem maddelerimiz arasında yer alacaktır. Ancak ve ancak bu adımları kararlılıkla atarak daha büyük yol kat edebiliriz.” dedi. Şapkacı, konuşmasının sonunda 600 bin kişiye doğrudan ve 2,1 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlayan, 50 milyar dolar tutarındaki yatırım hacmi ve devam eden potansiyeli ile ülke ekonomisine katkısının yadsınamaz olduğu AVM sektörünün hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Diğer İçerikler

DAHA FAZLA