Üyelik Genel Şartları

Üyelik başvuru formu için tıklayınız.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, derneklere üye olması yasaklanmamış, alışveriş merkezi sahibi ve/veya geliştiricisi her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Aynı hissedarlar ile birden fazla proje şirketi ve birden fazla alışveriş merkezi sahibi olan ve/ veya geliştiricisi olan tüzel kişiler sahip oldukları faal alışveriş merkezi kadar derneğe üye olabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi koşuluyla üyelere ait alışveriş merkezleri yöneticilerinin Faaliyet Üyesi olabileceği gibi, alışveriş merkezlerine servis sağlayıcı Kurumlar ve Gerçek Kişiler de Faaliyet Üyesi olarak derneğe üye olabilirler.

Üyelik Türleri

I. Asil Üyelik

Asil Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

a. Kurumsal (Tüzel Kişi) - Asil Üyelik

Alışveriş Merkezi yatırımcısı, sahibi ve / veya geliştiricisi olan Kurumlar sahip ve yeva geliştiricisi oldukları AVM sayısı kadar, Yönetim Kurullarının kararı ile üye olabilirler.

b. Gerçek Kişi - Asil Üyelik

Alışveriş Merkezi yatırımcısı, sahibi ve / veya geliştiricisi Gerçek Kişiler, sahip ve/veya geliştiricisi oldukları AVM sayısı kadar üye olabilirler. Tüzel Kişi veya Gerçek Kişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Tüzel Kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden YK tarafından belirlenir ve derneğe bildirilir.

II. Faaliyet Üyeliği:

Dernek faaliyetleri ve hizmetlerinde yararlanabilen Faaliyet Üyelerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Derneğin amaçlarına uygun olarak Dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen üyelere ait alışveriş merkezleri yöneticileri ve alışveriş merkezlerine servis sağlayıcı Kurumlar ve Gerçek Kişiler de faaliyet üyesi olarak derneğe üye olabilirler. Faaliyet üyesi adayları Asil Üye Kurumun Y.K. veya Asil Üye Gerçek Kişi tarafından Derneğe bildirilir ve Dernek Y.K.’nun vereceği karar ile; belirli bir süre için ya da süresiz olarak Faaliyet Üyeliği’ne seçilebilirler. Bu kişilerin Faaliyet Üyeliği o görevde bulunduğu süre için geçerlidir.

Üyelik İşlemleri

  1. Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak;
    - Gerçek Kişiler 2 adet vesikalık fotoğraf
    - Tüzel Kişiler şirket yetkilisinin imza sirküleri

    ile birlikte Dernek Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

  2. Üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen adaylara kararı takip eden 10 gün içerisinde bildirim yapılacak ve aşağıda belirtilen giriş aidatlarının Dernek Banka hesaplarına yatırılmasını takiben üyelikleri geçerli hale gelecektir.

  3. Tüzel Kişilerde Kurumu temsil edecek kişi için Kurum Yönetim Kurulu’nca alınmış karar ibraz edilecektir.