• Afet Yardım ve Hazırlık

 • Eğitim

 • İletişim ve Basın

   1. AYD'nin Kurumsal Kimlik ve Temsil Duruşunun Belirlenmesi
   2. Organize Perakende İçerisindeki AYD Rolünün Belirlenmesi
 • Hukuk

   1. AYD Hukuk Danışmanının Belirlenmesi
   2. Borçlar Kanunu Çalışmaları
   3. Diğer Yasal Düzenleme Çalışmaları
 • Kamu İlişkileri

 • Sürdürülebilirlik

 • Yurtdışı İlişkileri

   1. ICSC ve ECSP Temsili
   2. ICSC, ECSP ve Diğer Uluslararası Konferans ve Etkinliklere Katılım