• AVM Yönetim

   1. AVM'lerin Ortak Sorunlarının Belirlenmesi
   2. AVM'lerin Hukuk Komitesince Ele Alınması İstenen Konularının Belirlenmesi
 • Araştırma ve Yayın

   1. AVM Endeksi
   2. Tüketici Algı Araştırması
   3. Marka Araştırması
 • Sürdürülebilirlik

 • Üyelik

   1. Yeni Üyelikler
   2. Mevcut Üyelik Tahsilatları
 • Konferans-Sponsorluk

   1. AVM Yatırımları Konferansı IV: İçerik, Tema, Sponsorluk, Keynotes Çalışmaları
   2. AYD Ödülleri
 • Istanbul Shopping Fest

   1. İSF 2012 Raporlaması
   2. İSF 2013 İçerik Çalışmaları
 • Basın ve Halkla İlişkiler

   1. AYD'nin Kurumsal Kimlik ve Temsil Duruşunun Belirlenmesi
   2. Organize Perakende İçerisindeki AYD Rolünün Belirlenmesi
 • Kamu İlişkileri ve Hukuk

   1. AYD Hukuk Danışmanının Belirlenmesi
   2. Borçlar Kanunu Çalışmaları
   3. Diğer Yasal Düzenleme Çalışmaları
 • Sosyal Sorumluluk

  • Ulusal ve Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Uluslararası İlişkiler

   1. ICSC Temsili
   2. ICSC ve Diğer Uluslararası Konferans ve Etkinliklere Katılım
 • Eğitim

   1. ICSC ve Üniversiteler ile Birlikte AVM Yöneticisi Eğitim Programları
   2. AYD AVM İnceleme Gezileri
   3. AYD Anadolu Tanıtım Gezileri 4. AYD Eğitim ve Workshopları
 • Tesis Yönetimi