I. AVM Yatırımları Konferansı

Konferansta, sektörel konulardan yeni ufuklar açacak oturumlara, yol gösterici bir içerik sunulacak.

Esma Sultan Yalısı

· 2009’da dünya ekonomisi ve Türkiye
· AVM Yatırımları: Türkiye ve dünyada son gelişmeler
· Türkiye’de AVM sektörü ve 2009 Stratejileri
· AVM ve Perakende Sektörünün Finansman sorunları
· Krizin Tüketici Alışkanlıklarına etkisi